Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach: harmonogram rekrutacji, kryteria rekrutacji, zasady rekrutacji.

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci5


Przedszkola – dyżury wakacyjne

W lipcu i sierpniu 2024 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zorganizują zajęcia przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się od 03.04.2024 i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów do 19.04.2024

Więcej informacji (które są na bieżąco uzupełniane) znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2

w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 13:00 w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu/szkole, będzie dostępna informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail wskazane we wniosku.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie za dyżur wakacyjny, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia list dzieci zakwalifikowanych tj 23.05.2024 . Opłatę należy uiścić w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko, zostało zakwalifikowane na dyżur. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz turnus za który dokonywana jest opłata np: JAN KOWALSKI_TURNUS I. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

  • Stawka żywieniowa za dzień wynosi:
    15,00
  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:
    90 1030 1508 0000 0005 5059 5087
  • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:
    Rodzic wnosi opłatę za wszystkie dni dyżuru tj. 15 dni x 15,00zł = 225,00 zł
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach Biura Edukacji m.st. Warszawa

Dowiedz się więcej