Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości procedur przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu, poniżej znajdują się informację oraz przysługujące Państwu prawa.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 233 „Zielony Domek” reprezentowanym przez p. Bernardettę Piotrowską – dyrektora placówki.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 233 „Zielony Domek” jest Pani Aleksandra Adamska - aadamska@um.warszawa.pl