Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości procedur przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu, poniżej znajdują się informację oraz przysługujące Państwu prawa.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 233 „Zielony Domek” reprezentowanym przez p. Bernardettę Piotrowską – dyrektora placówki.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie
Monika Różyńska - Czapla

e-mail: iod.wawer@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1)        Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2)        Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
poz. 1781).

3)        Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Przedszkola nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie z dnia 28.11.2022 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.