Strona główna

Zielony Domek”
Ul. Mjr Józefa Jagmina 11A
04-643 Warszawa

Przedszkole Nr 233 jest placówką pięciooddziałową.

Łączna liczba miejsc – 125.