Misja

Nasza misja

Jesteśmy przedszkolem ekologicznym, chcemy, aby nasze dzieci i rodzice byli zadowoleni.

Jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.

Tworzymy klimat wychowawczy zapewniający wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, zdrowotnym i społecznym.


Wizja

Nasze przedszkole – przedszkolem ekologicznym, w którym dzieci będą poznawać przyrodę i uczyć się ją kochać, aby od najmłodszych lat dbać o nią.

Dążymy do kreowania aktywnego, bogatego wewnętrznie wychowanka z uwzględnieniem jego potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań, mogącego wyrażać swoje własne „Ja”.