Oplaty

Opłaty za żywienie oraz darowizny prosimy przekazywać  na nr konta:

 90 1030 1508 0000 0005 5059 5087