Plan dnia

7:00 - 8:30

Schodzenie się dzieci, zajęcia zespołowe i indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne.

8:30 - 9:00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie.

9:00 — 11:45

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

1. Ćwiczenia w mówieniu

 • rozmowa w oparciu o obserwację i doświadczenia dzieci, działalność teatralna dzieci, opowiadanie obrazka;
 • omawianie historyjek obrazkowych, opowiadanie dzieci, ćwiczenia pomięci, nauka krótkich tekstów;
 • ćwiczenia słuchowe, analiza i synteza słuchowa i wzrokowa, poznawanie liter, czytanie dzieci;

2. Ćwiczenia w pisaniu

 • ćwiczenia sprawności ręki poprzez różnorodne zabawy: sznurowanie, nawlekanie korali, wiązanie sznurowadeł, wstążek;
 • rysowanie szlaczków literopodobnych, pisanie liter lub krótkich wyrazów;

3. Ćwiczenia umiejętności matematycznych

 • poznawanie znaków graficznych, cyfr, znaków matematycznych;

4. Aktywność plastyczna i muzyczna

 • wykonywanie prac plastycznych z uwzględnieniem różnych technik i form pracy;
 • ćwiczenia i zabawy rytmiczno-muzyczne;

5. Zabawy w ogrodzie

 • obserwacje przyrodnicze, praca na działce, zabawy ruchowe, działalność plastyczna w plenerze;
11:45 - 12:40

Przygotowanie do obiadu, obiad

12:40 — 14:30

Zajęcia popołudniowe

 • czytanie książek, praca zespołowa i indywidualna, podsumowanie zdobytych wiadomości;
 • działalność teatralna, zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali;
 • zajęcia dodatkowe;
14:30 - 15:00

Podwieczorek

15:00 - 17:30

Kontynuowanie zajęć popołudniowych