Metody pracy

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


W pracy z dziećmi wykorzystujemy programy:

 • Program Wychowania Przedszkolnego „Plac Zabaw” Ewy Janus;
 • Program Edukacji Ekologicznej m.st. Warszawy;
 • Program „Zdrowy Początek” – Bezpieczne Przedszkole,
 • Program „Kubusiowi przyjaciele natury”;
 • Program „Czyste powietrze wokół Nas”;
 • Program „Matematyka już w przedszkolu wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej”;
 • Program „Warszawska Energia od poznania do EKO-działania”;

oraz programy własne:

 • Program Adaptacji Wstępnej;
 • Program Wychowawczy;
 • Program „Przyroda wokół Nas”;
 • Program „Jestem Eko-Przedszkolakiem”;
 • Program „Jestem Polakiem – Jestem Europejczykiem”;
 • Program „Oddziaływanie baśni klasycznych na rozwój zachowań pro-społecznych”;

Korzystamy z różnych metod dostosowując je do potrzeb i możliwości dzieci

 • Metoda Dobrego Startu, M. Bogdanowicz;
 • Naturalna Nauka Języka, E Czerwińska;
 • Kształtowanie Pojęć Matematycznych, E. Gruszczyk-Kolczyńska;
 • Elementy Pedagogiki Zabawy;
 • Twórcze metody aktywności ruchowej i tańca wg R. Labana i K. Orffa;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego, W. Sherborne;
 • Kinezjologia Edukacyjna, P. Dennisona;
 • Metody parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy i pajacykowy
 • Bajkoterapia;
 • Muzykoterapia;