Aktualności

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Drodzy Rodzice,

zamieszczamy poniżej wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:


https://dokumenty.mein.gov.pl/f82ba34e-4405-458d-995e-1f7678e8eff1/wytycznezachowaniabezpieczenstwazdrowotnegogisdlaprzedszkolioddzialowprzedszkolnychwszkolepodstawowej.pdf