Aktualności

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół i przedszkoli obowiązujące od 1 września 2021

Drodzy Rodzice

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Podkreślono w nich również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi:
https://dokumenty.mein.gov.pl/70f16250-bfb3-457b-85f5-bfcb0ebbc2cb/wytycznemeinmzigiswrzesien2021.pdf