Aktualności

Wawerski Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego - konsultacje dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

W ramach Wawerskiego Programu Wsparcia Zdrowia Psychicznego możecie skorzystać z konsultacjami ze specjalistami:

  • 12 października 16.00-16.45 z doktorem Maciejem Ciechomskim
  • 13 października 18.15-19.00 z profesorem Remigiuszem Kijakiem


dr Maciej Ciechomski psycholog (absolwentem wydziału psychologii społecznej SWPS) i pedagog (doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika). Przez wiele lat pracował jako wychowawca i socjoterapeuta w świetlicach socjoterapeutycznych, współtworzył i realizował programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, realizowane w warszawskich przedszkolach, szkołach i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii. W pracy naukowo-badawczej, prowadzonej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW zajmuje się psychologią rozwojową, szczególnie problematyką rozwijania wrażliwości i empatii u dzieci. Jest także czynnym mediatorem sądowym i pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w różnych obszarach (mediacje rodzinne, karne, gospodarcze i oświatowe). Interesuje się także problematyką komunikacji interpersonalnej i wspierania dialogu w przestrzeni społecznej.


Dr hab. Remigiusz Kijak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Tytuł naukowy doktora uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W wieku 36 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego  uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i podjął pracę na Uniwersytecie.  Doktor Remigiusz jest także Kierownikiem Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Uniwersytetu Rzeszowskiego.Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych. Autor między innymi monografii: Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017. Publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor naczelny „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” oraz „Education Quarterly Reviews”. Redaktor kilku polskich czasopism i dwóch zagranicznych. Recenzent w zagranicznych czasopismach. Koordynator międzynarodowych grantów badawczych. Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Członek kilku Towarzystw Naukowych.


Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany konsultacjami bardzo prosimy o zgłoszenie się do wychowawcy grupy do poniedziałku 11 października do godziny 16.00.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z konsultacji w innym terminie, prosimy o wypełnienie ankiety w linku poniżej.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-_houbUN3PX7A2RmMwOa-LyRS0EOxFW8M9uCE-OCpq6vAdQ/viewform