Aktualności

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Bezpłatne Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

           

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Bezpłatne Warsztaty Umiejętności Wychowawczych (Warsztaty skierowane dla rodziców dzieci w wieku 0-12 lat)

 

Motto Programu: „Wychowywać to kochać i wymagać”

 

Celem programu jest:

- wzmocnienie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami;

- zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców, na takie, które będą zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży,

- kształtowanie dojrzałego, odpowiedzialnego rodzicielstwa -  kształtowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości, akceptacji, szacunku do siebie i innych,

- zdobycie umiejętności stawiania jasnych wymagań i granic.

 

 

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców będzie realizowany w formie:

 

- 10 warsztatów (około 2,5 godz. każde spotkanie)

 

 

Liczebność grupy 10 – 12 osób

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

 

 

PROWADZĄCY: Iza Miazek i Katarzyna Kołodziej.

 

DATY spotkań: 

październik: 14, 28 (czwartki); 18 (poniedziałek)

listopad: 4, 18, 25 (czwartki);

grudzień: 2, 9, 16 (czwartki) oraz 20 (poniedziałek)

 

W godzinach od 16.30 do 19.00

 

MIEJSCE warsztatów:

Klubie Seniora

ul. Błękitna 32

Warszawa

 

ZAPISY:

od 27.09.2021 r. do 08.10.2021 r.

Wawerski Ośrodek Wsparcia

ul. Żegańska 2C,

tel. 515 911 857

 

   Warsztaty przewidziane w formie krótkiego omówienia tematu, ćwiczeń (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa, wymiany doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. pracy domowej, czyli praktycznego zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

 

Tematyka zajęć:

- umiejętność rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,

- stawianie jasnych granic i wymagań,

- zachęcanie dzieci do współpracy,

- wspieranie samodzielności dzieci,

- rozwiązywanie problemów i konfliktów’

- uczenie dzieci samodyscypliny,

- uwalnianie od grania ról i niekorzystnego „etykietowania”,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci/ młodzieży,

- inne, zgłoszone przez uczestników