Aktualności

Potwierdzenie woli zapisu na dyżur wakacyjny

DRODZY RODZICE

Potwierdzeniem woli zapisu na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za żywienie
za okres dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych 
tj. od dnia 10.05.2022 r. do dnia 24.05.2022r.
Stawka żywieniowa w czasie dyżuru wynosi 13 zł, wpłaty proszę dokonywać na konto przedszkolne 

Nr  90 1030 1508 0000 0005 5059 5087 z dopiskiem: dyżur wakacyjny.