Aktualności

Dyżur Wakacyjny 2022 - terminy

Drodzy rodzice,

na strona Biura Edukacji m. st. Warszawy znajdują się informacje dotyczące terminów dyżurów wakacyjnych w warszawskich przedszkolach, zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Ważne informacje:

 - Od 4 kwietnia od godziny 12.00 rozpoczynają się zapisy na dyżur wakacyjny, wnioski wypełniamy w systemie zapisów na dyżur do dnia 19 kwietnia do godz. 20.00.

- Dzieci, które uczestniczyły w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas I szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacji. Dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "zarejestruj się".

- Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przekazują za pośrednictwem systemu, bez konieczności dostarczenia wersji papierowej. Pozostałe wymagają złożenia papierowej wersji wniosku do przedszkola/placówki wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów. Wnioski w wersji papierowej można składać do 20 kwietnia do godziny 16.00.

- W dniu 10 maja o godz. 13.00 udostępniona zostanie informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur, potwierdzeniem korzystania z dyżuru, do którego dziecko zostało zakwalifikowane będzie wniesienie opłaty za żywienie - wpłata do 24 maja.

- Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna 30 maja o godz. 13.00.