RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

I.    RANEK 7.00-9.00

 

1.    Schodzenie się dzieci, zajęcia zespołowe i indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, gry i zabawy

dydaktyczne, ćwiczenia poranne.

 

2.    Przygotowanie do śniadania, śniadanie.

 

II.    ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE 9.00-11.45

 

1.    Ćwiczenia w mówieniu

 

rozmowa w oparciu o obserwację i doświadczenia dzieci, działalność teatralna dzieci, opowiadanie obrazka

omawianie historyjek obrazkowych, opowiadanie dzieci, ćwiczenia pomięci, nauka krótkich tekstów

ćwiczenia słuchowe, analiza i synteza słuchowa i wzrokowa, poznawanie liter, czytanie dzieci

 

2.    Ćwiczenia w pisaniu

 

ćwiczenia sprawności ręki poprzez różnorodne zabawy: sznurowanie, nawlekanie korali, wiązanie sznurowadeł, wstążek

rysowanie szlaczków literopodobnych, pisanie liter lub krótkich wyrazów

 

3.    Ćwiczenie umiejętności matematycznych

 

poznawanie znaków graficznych, cyfr, znaków matematycznych

 

4.    Aktywność plastyczna i muzyczna

 

wykonywanie prac plastycznych z uwzględnieniem różnych technik i form pracy

ćwiczenia i zabawy rytmiczno-muzyczne

 

5.    Zabawy w ogrodzie

 

obserwacje przyrodnicze, praca na działce, zabawy ruchowe, działalność plastyczna

w plenerze

 

6.    Przygotowanie do obiadu, obiad 11.50-12.40

 

III.  ZAJĘCIA PO POŁUDNIU 12.40-17.30

 

1.    Czytanie książek, praca zespołowa i indywidualna, podsumowanie zdobytych wiadomości,

działalność teatralna, zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali, zajęcia dodatkowe,

podwieczorek 14.30-15.00