MISJA

 

  • Jesteśmy przedszkolem ekologicznym, chcemy, aby nasze dzieci i rodzice byli zadowoleni

 

  • Jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy

 

  • Tworzymy klimat wychowawczy zapewniający wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, zdrowotnym i społecznym.

 

WIZJA

 

„Nasze przedszkole – przedszkolem ekologicznym, w którym dzieci będą poznawać przyrodę i uczyć się ją kochać, aby od najmłodszych lat dbać o nią”

 

Dążymy do kreowania aktywnego, bogatego wewnętrznie wychowanka z uwzględnieniem jego potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań, mogącego wyrażać swoje własne „Ja”.