Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21995_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach:

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21994/attachments/harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021.doc

informacja dla Rodziców – wykaz telefonów:h

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22014_wykaz-osob-do-kontaktu-rekrutacja-do-przedszkoli

kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21996_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

kryterium dochodowe:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21997_kryterium-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-kandydata