Zbiórka baterii

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=5847

Zbiórka baterii

 

Zachęcamy do udziału w nowym Programie

„ Zbieramy baterie -  modernizujemy nasze przedszkole”

 

Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich szkodliwe, toksyczne substancje dostają się do gleby, wody i powietrza i wywierają niekorzystny wpływ na środowisko i na nasze zdrowie.

Zużyte baterie są odpadami, które wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwienia. Aby można było je unieszkodliwić w sposób przyjazny dla środowiska należy w pierwszej kolejności zużyte baterie „wyłowić” z masy produkowanych przez nas odpadów.

Należy zbierać wszystkie zużyte baterie i  przekazywać je do punktów  zbiórki, gdyż niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie  i zdrowie jest niekorzystny.

Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska !!!

Pamiętaj ! Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wyrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, stojącego w przedszkolu.

 

Wszystkie zebrane zużyte baterie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:

 

• zmniejsza się  zanieczyszczenie środowiska,

• odzyskuje się wiele cennych surowców

• zmniejsza się ilość odpadów na składowisku

 

Ponadto wszystkie zebrane zużyte baterie zostaną wymienione na punkty, a te z kolei dla nagrody dla naszego przedszkola.

1 kg baterii = 1 punkt

Więcej informacji o zbiórce zużytych baterii można znaleźć na stronie: www.reba.com.pl ; w zakładce Partnerzy -> Placówki oświatowe i wychowawcze

Zachęcamy wszystkich przedszkolaków i ich rodziców do przynoszenia zużytych baterii do pojemników znajdujących się w przedszkolu. Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci.