8 kwietnia 2019

Uwaga!

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7898

Informujemy, że w związku z przedłużającym się Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli wszyscy pracownicy naszego przedszkola w dniu 09.04 (wtorek) będą kontynuowali strajk. W tym dniu również nie ma możliwości realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom oraz śledzenie na bieżąco informacji w mediach.