Kontakt

Przedszkole nr 233
„Zielony Domek”
Ul. Mjr Józefa Jagmina 11A
04-643 Warszawa

Tel/fax:  22 812-06-89

Adres e-mail: p233@edu.um.warszawa.pl

Strona internetowa: www.przedszkole-zielonydomek.pl