Kodeks Przedszkolaka

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=5761

Zarządzenie  NR 06/2014 Dyrektora Przedszkola nr 233 ,,Zielony Domek” z dnia 20.10.2014r.                            w sprawie wprowadzenia ,, Kodeksu Przedszkolaka”   PODSTAWA PRAWNA : Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie MENIS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej [...]

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – wzór

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=5567

Wniosek w sprawie całkowitego/częściowego* zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=5073

Kącik wędrującej książki

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=4195