Akcja „Afryka mojego rówieśnika”

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8254

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji.

SZCZEGÓŁOWY TRYB POSTĘPOWANIA w sytuacji zagrożenia

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8225

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 233 „Zielony  Domek” W WARSZAWIE   SZCZEGÓŁOWY    TRYB      POSTĘPOWANIA w sytuacji zagrożenia   Definicja: Bezpieczeństwo to stan „nie zagrożenia”.     I.  Cele   Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem poprzez:   zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu   zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole   [...]

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 233 „ZIELONY DOMEK”

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8222

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA                W PRZEDSZKOLU NR 233                          „ZIELONY  DOMEK”         Podstawa  prawna: ®    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm. z 22.11.2018 r. (Dz. U., poz. 2245) ®    Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół [...]

UWAGA!

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8215

Dnia 30.09.2019r. (poniedziałek) o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców – Klasowych Rad Rodziców (Trójek klasowych).

Zebranie z Rodzicami

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8104

Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 09.09.2019r. o godzinie 17.30.

Pierwszy Dzień w Przedszkolu

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8095

Drodzy Rodzice, Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim pierwszy dzień w przedszkolu. Doskonale wiemy, że przedszkolny debiut jest stresujący nie tylko dla Przedszkolaków, ale także dla Rodziców. Dlatego też prezentujemy Państwu „ściągawkę przedszkolaka”, czyli najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia przygody z przedszkolem  – przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.30 (grupa Misie [...]

Procedura kontaktów z Rodzicami

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7943

PROCEDURA  KONTAKTÓW  Z  RODZICAMI W  PRZEDSZKOLU  NR 233 „Zielony  Domek”                      w  Warszawie ul. Mjr. J. Jagmina 11 A   Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami na terenie przedszkola oraz uwzględnia ich w działalności wychowawczej placówki. Kontakty rodziców /prawnych opiekunów z nauczycielami przebiegają według podanego na początku roku [...]

Kodeks Przedszkolaka

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7941

Zarządzenie  NR 06/2014 Dyrektora Przedszkola nr 233 ,,Zielony Domek” z dnia 20.10.2014r.                            w sprawie wprowadzenia ,, Kodeksu Przedszkolaka”   PODSTAWA PRAWNA : Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie MENIS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej [...]

Zbiórka zakrętek

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=5850

Nasze przedszkole, bierze udział w programie charytatywno – ekologicznym pt.: „Zbieramy zakrętki- pomagamy nie tylko przyrodzie”” Warto  zaznaczyć, że biorąc udział w zbiórce nakrętek, uczymy dziecko pomocy innym i wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne. Zachęcamy państwa wraz z dziećmi do udziału w programie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.zakretki.info/  

Zbiórka baterii

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=5847

Zbiórka baterii   Zachęcamy do udziału w nowym Programie „ Zbieramy baterie -  modernizujemy nasze przedszkole”   Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich szkodliwe, toksyczne substancje dostają się do gleby, wody i powietrza i wywierają niekorzystny wpływ na środowisko i na nasze zdrowie. Zużyte baterie są odpadami, [...]