„Szkoła do Hymnu”

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8411

Przedszkolaki z „Zielonego Domku” po raz drugi wzięły udział w akcji „Szkoła do Hymnu”. W piątek 8 listopada o godzinie 11.11 wszystkie dzieci oraz pracownicy naszej placówki odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” pamiętając o zachowaniu odpowiedniej postawy i szacunku do symboli narodowych.

Urodziny Zielonego Domku

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8340

18 października nasze przedszkole obchodzi IX rocznicę nadaniu mu nazwy „Zielony Domek”, bardzo prosimy o ubiór dzieci w tym dniu na zielono.

Akcja „Afryka mojego rówieśnika”

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8254

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji.

SZCZEGÓŁOWY TRYB POSTĘPOWANIA w sytuacji zagrożenia

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8225

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 233 „Zielony  Domek” W WARSZAWIE   SZCZEGÓŁOWY    TRYB      POSTĘPOWANIA w sytuacji zagrożenia   Definicja: Bezpieczeństwo to stan „nie zagrożenia”.     I.  Cele   Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem poprzez:   zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu   zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole   [...]

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 233 „ZIELONY DOMEK”

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8222

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA                W PRZEDSZKOLU NR 233                          „ZIELONY  DOMEK”         Podstawa  prawna: ®    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm. z 22.11.2018 r. (Dz. U., poz. 2245) ®    Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół [...]

UWAGA!

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8215

Dnia 30.09.2019r. (poniedziałek) o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców – Klasowych Rad Rodziców (Trójek klasowych).

Zebranie z Rodzicami

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8104

Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 09.09.2019r. o godzinie 17.30.

Pierwszy Dzień w Przedszkolu

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8095

Drodzy Rodzice, Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim pierwszy dzień w przedszkolu. Doskonale wiemy, że przedszkolny debiut jest stresujący nie tylko dla Przedszkolaków, ale także dla Rodziców. Dlatego też prezentujemy Państwu „ściągawkę przedszkolaka”, czyli najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia przygody z przedszkolem  – przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.30 (grupa Misie [...]

Procedura kontaktów z Rodzicami

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7943

PROCEDURA  KONTAKTÓW  Z  RODZICAMI W  PRZEDSZKOLU  NR 233 „Zielony  Domek”                      w  Warszawie ul. Mjr. J. Jagmina 11 A   Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami na terenie przedszkola oraz uwzględnia ich w działalności wychowawczej placówki. Kontakty rodziców /prawnych opiekunów z nauczycielami przebiegają według podanego na początku roku [...]

Kodeks Przedszkolaka

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7941

Zarządzenie  NR 06/2014 Dyrektora Przedszkola nr 233 ,,Zielony Domek” z dnia 20.10.2014r.                            w sprawie wprowadzenia ,, Kodeksu Przedszkolaka”   PODSTAWA PRAWNA : Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie MENIS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej [...]