100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9969

Przedszkolaki  z „Zielonego Domku” przygotowały piękne laurki z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. Serdecznie dziękujemy za nadesłane prace    

Praca Przedszkola w czasie wakacji

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9964

Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w dniach: 12 – 31 sierpnia 2020 r. (przedszkole nieczynne), w pozostałych dniach lipca i sierpnia przedszkole będzie czynne zgodnie z wytycznymi, przekazywanymi na bieżąco przez MEN i GIS. W chwili obecnej do odwołania pracujemy w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora [...]

Procedury, instrukcje i oświadczenia przed powrotem dzieci do Przedszkola

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9861

Drodzy Rodzice, Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do placówki  poniższych dokumentów w pierwszym dniu obecności dziecka w Przedszkolu: Wzór_oswiadczenie-rodzica-o-zapoznaniu(1) Wzór_zgoda na mierzenie temperatury Oświadczenie Rodziców Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami i instrukcjami. Procedury bezpieczństwa w czasie epidemii w Przedszkolu nr233 Zielony Domek (003) dezynfekuj_dlonie infografika dla rodzicow_ 1 informgrafika dla rodziców_ 2 Procedura [...]

ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową od 25 maja br.

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9841

Drodzy  Rodzice, w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności zamieszczamy ankietę, w której rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych. Prosimy o odesłania  (na adres mailowy przedszkola) ankiety przez rodziców  do 19 maja – wtorek (rodzice, którzy nie są [...]

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9838

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Wolę zapisu można potwierdzić: elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w [...]

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9820

Drodzy Rodzice, W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia [...]

Lista zakwalifikowanych do Przedszkola na rok przedszkolny 2020/2021

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9773

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” znajduje się w zakładce „Rekrutacja” – http://przedszkole-zielonydomek.pl/?page_id=1393 Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Wolę zapisu można potwierdzić: elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na [...]

Zawieszenie zajęć w przedszkolu

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9715

Drodzy Rodzice, Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących [...]

Opieka przedszkolna w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r – ankieta dla Rodziców

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9711

Drodzy Rodzice, W związku z wytycznymi otrzymanymi z Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer, Dyrektor Przedszkola nr 233”Zielony Domek” prosi zainteresowanych rodziców / zgodnie z zawartymi kryteriami/ o wypełnienie ankiety, podpisanie  i przesłanie na adres  e-mailowy (p233@edu.um.warszawa.pl)  /w formie skanu lub zdjęcia / do  przedszkola do dnia 5 maja  2020r. Bardzo proszę o dostosowanie [...]

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9706

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne, prosimy o zapoznanie się z: Wytyczne_GIS_i_MZ Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola