NASZE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLEM EKOLOGICZNYM, W KTÓRYM DZIECI BĘDĄ POZNAWAĆ PRZYRODĘ
I UCZYĆ SIĘ JĄ KOCHAĆ, ABY OD NAJMŁODSZYCH LAT DBAĆ O NIĄ …

Nasze przedszkole jest placówką o profilu ekologicznym. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych chcemy w szeroki sposób przybliżyć dzieciom, jak również najbliższemu środowisku społecznemu tę tematykę. Nauczyciele z naszego przedszkola systematycznie realizują podczas zajęć z dziećmi treści zawarte w programach własnych „Przyroda wokół nas”oraz „Jestem Eko-przedszkolakiem” napisanych dla potrzeb naszej placówki. Ponadto włączyliśmy się do udziału w Miejskim Programie Ekologicznym dla miasta st. Warszawy. Korzystając z książki G. Kutyłowskiej „Ekologia w przedszkolu”, programu „Przyroda wokół nas”, :Jestem Eko-przedszkolakiem”oraz Podstawy Programowej wytyczyliśmy sobie:

 

   Cele Edukacji Ekologicznej

  • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
  • Rozbudzenie świadomości ekologicznej u dzieci
  • Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi
  • Uświadomienie własnego ja w harmonii ze środowiskiem
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
  • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury

 

Nasze przedszkole znajduje się w pobliżu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Podczas spacerów zwracamy uwagę na zanieczyszczenia środowiska, prowadzimy obserwację przyrody w różnych porach roku, organizujemy zabawy na łonie natury, zachęcając naszych małych podopiecznych do aktywnego wypoczynku. W naszej placówce organizowane są systematycznie przez cały rok spotkania z ekologiem oraz weterynarzem, który na spotkania z dziećmi przychodzi z różnymi zwierzętami. Rokrocznie organizujemy konkurs na Najładniejszy Kącik Przyrody. Inną formą zainteresowania dzieci ekologią, jest praca na działce przedszkolnej, co daje możliwość prowadzenia obserwacji wzrostu roślin, której celem jest zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się.

W swojej pracy, staramy się nie przegapić ekologicznych świąt. Co roku uczestniczymy w Akcji Sprzątania Świata, organizujemy uroczyste Powitanie Wiosny, Światowy Dzień Ziemi. Organizujemy i bierzemy czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne; np. wystawy o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, konkursy ekologiczne, segregacja odpadów.

Mamy nadzieję, że poprzez te działania wykształcimy w dzieciach przekonanie, iż od nich zależy przyszłość naszej planety. Jesteśmy przekonani, że słowa piosenki „Żyj z przyrodą w zgodzie …” zapadną głęboko w serce i umysły naszych wychowanków.