KADRA PRZEDSZKOLA  w roku szkolnym 2019/2020

images

Bernardetta Piotrowska- nauczyciel dyplomowany- dyrektor przedszkola

Karolina Chybała- nauczyciel kontraktowy – wychowawca w grupie ,,Misie”

          Grażyna Dybkowska- nauczyciel dyplomowany – wychowawca w grupie ,,Krasnale”

  Jolanta Krolczuk- nauczyciel dyplomowany- wychowawca w grupie ,,Smyki”

Anna Włodarczyk – nauczyciel mianowany- wychowawca w grupie ,,Asy”

Monika Mydłowska – nauczyciel kontraktowy – wychowawca w grupie „Asy”

Magdalena Winiarska – nauczyciel kontraktowy – wychowawca w grupie „Asy”

Anna Siwek – nauczyciel kontraktowy – wychowawca w grupie ,„Zuchy”

Lucyna Kozłowska- nauczyciel dyplomowany- wychowawca w grupie ,,Zuchy”


 

 

 

 

 

gif001