METODY PRACY

 

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy programy:

 

 • Program Wychowania Przedszkolnego „Plac Zabaw” Ewy Janus
 • Program Edukacji Ekologicznej m.st. Warszawy
 • Program „Zdrowy Początek” – Bezpieczne Przedszkole
 • Program ,, Kubusiowi przyjaciele natury”
 • Program ,, Czyste powietrze wokół Nas”
 • Program ,,Matematyka już w przedszkolu wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej”
 • Program „Warszawska Energia od poznania do EKO-działania”

 

oraz programy własne:

 

 • Program Adaptacji Wstępnej
 • Program Wychowawczy
 • Program „Przyroda wokół Nas”
 • Program „Jestem Eko-Przedszkolakiem”
 • Program „Jestem Polakiem – Jestem Europejczykiem”
 • Program „Oddziaływanie baśni klasycznych na rozwój zachowań pro-społecznych”

 

Korzystamy z różnych metod dostosowując je do potrzeb i możliwości dzieci.

 

 • Metoda Dobrego Startu, M. Bogdanowicz
 • Naturalna Nauka Języka, E Czerwińska
 • Kształtowanie Pojęć Matematycznych, E. Gruszczyk-Kolczyńska
 • Elementy Pedagogiki Zabawy
 • Twórcze metody aktywności ruchowej i tańca wg R. Labana i K. Orffa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego, W. Sherborne
 • Kinezjologia Edukacyjna, P. Dennisona
 • Metody parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy i pajacykowy
 • Bajkoterapia
 • Muzykoterapia