ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową od 25 maja br.

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9841

Drodzy  Rodzice,

w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności zamieszczamy ankietę, w której rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.

Prosimy o odesłania  (na adres mailowy przedszkola) ankiety przez rodziców  do 19 majawtorek (rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji).

II_ankieta_14.05.2020