Zawieszenie zajęć w przedszkolu

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9715

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi

na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego

Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19,

oraz w porozumieniu z Organem Prowadzącym

zawieszono zajęcia w Przedszkolu nr 233 „Zielony Domek”

 w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.