Opieka przedszkolna w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r – ankieta dla Rodziców

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9711

Drodzy Rodzice,

W związku z wytycznymi otrzymanymi z Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer, Dyrektor Przedszkola nr 233”Zielony Domek” prosi zainteresowanych rodziców / zgodnie z zawartymi kryteriami/ o wypełnienie ankiety, podpisanie  i przesłanie na adres  e-mailowy (p233@edu.um.warszawa.pl)  /w formie skanu lub zdjęcia / do  przedszkola do dnia 5 maja  2020r. Bardzo proszę o dostosowanie się do terminu.

ankieta1