Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9706

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne, prosimy o zapoznanie się z:

Wytyczne_GIS_i_MZ

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola