Informacja od Dyrektora dotycząca strajku

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7879

Warszawa dn.04.04.2019r.

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W związku z przystąpieniem Przedszkola nr 233 „Zielony Domek”” do akcji strajkowej oraz brakiem możliwości realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bardzo proszę o zapewnienie Państwa dziecku opieki

od dnia 8 kwietnia 2019 r. do czasu zakończenia strajku.

Jednocześnie informuję, że na stronie Biura Edukacji została umieszczona alternatywna propozycja bezpłatnych zajęć organizowanych w Dzielnicy Wawer przez WCK, biblioteki, czytelnie, ośrodek sportu i rekreacji oraz Stacje Falenica, z której możecie Państwo skorzystać. Są tam również wzory dokumentów potrzebnych, by zgłosić pracodawcy konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem.

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

O zakończeniu bądź zawieszeniu strajku w przedszkolu poinformuję Państwa bezzwłocznie za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz wiadomości e-mail kierowanej do Przewodniczącego Rady Rodziców.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 233 „Zielony Domek”

Bernardetta Piotrowska