Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – wzór

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=5567

Nowy obraz mapy bitowej (3)