Informacje przed powrotem do przedszkola 1 września

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=10156

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczamy list od Pani Dyrektor oraz oświadczenia i zgody Rodziców dotyczące powrotu dzieci do przedszkola. Bardzo prosimy (w miarę możliwości) o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionych druków 1 września.

LIST do Rodziców COVID

oświadczenie

oświadzcenie procedury

zgoda pomiar tem