Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=10063

Drodzy Rodzice,

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja