5 maja 2020

Zawieszenie zajęć w przedszkolu

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9715

Drodzy Rodzice, Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących [...]

Opieka przedszkolna w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020r – ankieta dla Rodziców

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9711

Drodzy Rodzice, W związku z wytycznymi otrzymanymi z Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wawer, Dyrektor Przedszkola nr 233”Zielony Domek” prosi zainteresowanych rodziców / zgodnie z zawartymi kryteriami/ o wypełnienie ankiety, podpisanie  i przesłanie na adres  e-mailowy (p233@edu.um.warszawa.pl)  /w formie skanu lub zdjęcia / do  przedszkola do dnia 5 maja  2020r. Bardzo proszę o dostosowanie [...]

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=9706

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne, prosimy o zapoznanie się z: Wytyczne_GIS_i_MZ Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola