Maj / 2019

Wycieczka!

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7999

Upoważnienie do odbioru dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7975

Poniżej znajda Państwo wzór upoważnienia odbioru dziecka z przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego: upowaznienie_do_odbioru_dzieci_w czasie dyzuru wakacyjnego

Rowerowy Maj – spotkanie z Rodzicami

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7971

Piknik Rodzinny

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7968

Procedura kontaktów z Rodzicami

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7943

PROCEDURA  KONTAKTÓW  Z  RODZICAMI W  PRZEDSZKOLU  NR 233 „Zielony  Domek”                      w  Warszawie ul. Mjr. J. Jagmina 11 A   Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami na terenie przedszkola oraz uwzględnia ich w działalności wychowawczej placówki. Kontakty rodziców /prawnych opiekunów z nauczycielami przebiegają według podanego na początku roku [...]

Kodeks Przedszkolaka

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7941

Zarządzenie  NR 06/2014 Dyrektora Przedszkola nr 233 ,,Zielony Domek” z dnia 20.10.2014r.                            w sprawie wprowadzenia ,, Kodeksu Przedszkolaka”   PODSTAWA PRAWNA : Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie MENIS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej [...]

Dyżur wakacyjny

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7936

Drodzy Rodzice, Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni  od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych czyli do 10.05.2019r. Opłatę w wysokości 100 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:90 1030 1508 0000 0005 5059 5087 W treści przelewu [...]

Harmonogram spotkań adaptacyjnych dla dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7918

9 maja (czwartek) godzina 17.30 – zebranie informacyjne dla Rodziców  (bez obecności dzieci) z Panią Dyrektor Bernardettą Piotrowską. 15.05.2019 (środa) godzina 10.30-11.30 – spotkanie adaptacyjne w sali grupy najmłodszej (obejrzenie sali, łazienki, szatni, zapoznanie z Nauczycielem, wspólne zabawy Rodziców z dziećmi) 20.05.2019 (poniedziałek) godzina 13.00-14.00 – spotkanie adaptacyjne w ogrodzie (zapoznanie z placem zabaw dla [...]