9 kwietnia 2019

Uwaga!!

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7900

Informujemy, że w związku z przedłużającym się Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli pracownicy naszego przedszkola w dniu 10.04 (środa) będą kontynuowali strajk. W tym dniu również nie ma możliwości realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom oraz śledzenie na bieżąco informacji w mediach. Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie i wyrozumiałość.