Kwiecień / 2019

Informacja o zasiłku opiekuńczym

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7888

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak  3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 [...]

Dzień Marchewki

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7873

4 kwietnia (czwartek) obchodzimy w Naszym Przedszkolu Dzień Marchewki, Prosimy o przyniesienie w tym dniu marchewek oraz o pomarańczowy ubiór.